STARÁME SA O ČISTOTU VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A POSKYTUJEME PROFESIONÁLNE UPRATOVACIE A ČISTIACE PRáCE PRE SAMOSPRÁVY. POSKYTUJEME TIEŽ SLUŽBY V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA.

Komunálne služby

 • starostlivosť o zeleň: údržba trávnikov, kosenie trávy, okopávanie, odburiňovanie, orezávanie kríkov, orezávanie a výrub stromov, výsadba, závlaha
 • verejnoprospešné upratovanie: zametanie a čistenie verejných priestranstiev ručne aj mechanicky, vyprázdňovanie odpadových košov, zemné práce, splachovanie komunikácií a verejných priestranstiev, riešenie havarijných stavov
 • nakladanie s odpadom: zber a preprava odpadu, odvoz odpadu, vyzberanie organického a anorganického odpadu s následným odvozom na skládky, skládkovanie odpadu
 • údržba komunikácií: čistenie ciest a chodníkov, čistenie chodníkov od žuvačiek, orezávanie a výrub stromov pri cestách horolezeckou technikou
 • zimná údržba: odpratávanie snehu za pomoci techniky aj ručne, ručné a mechanizované rozbíjanie ľadu, posyp ciest a chodníkov posypovým ekologickým materiálom, spriechodnenie klzkých povrchov, odvoz snehu, držanie pohotovosti v zimných mesiacoch

Odpadové hospodárstvo

 • Zber odpadov
 • Separovaný zber odpadov
 • Zneškodňovanie odpadov
 • Recyklácia odpadov
 • Zhodnocovanie bio odpadov
 • Outsourcing

Referencie

Referencie