126 klientov 2 308 objektov 1 891 354 m2

V roce 2016 jsme pracovali pro152 klientů

V roce 2016 jsme se starali celkem o2 538 objektů

V roce 2016 jsme uklidili
plochy o rozloze
2 281 628 m2

Stručná historie společnosti

Vznikli jsme v roce 2005 jako úklidová firma. Na začátku pro nás pracovalo 65 zaměstnanců v jediné pobočce v Bratislavě.

Zásadním rozvojem jsme prošli v letech 
2005 - 2009, kdy jsme rozšířili portfolio našich uklidových služeb a naše působení z malých a středních firem i na velké výrobní a nevýrobní společnosti, veřejný a státní sektor.

V současnosti pro nás pracuje 1 976 pracovníků, máme deset regionálních zastoupení po celém Slovensku a poskytujeme komplexní služby v oblasti facility managementu včetně uklidových prací pro firmy a domácnosti, speciálních prac i uklízení hotelů.

Hodnoty společnosti

Důvěra je naším nejvyšším principem
Nejdůležitějšími atributy naší práce jsou důvěra, zodpovědný přístup a záruka maximální ochrany majetku, který nám klienti svěřují do správy.

Vyznáváme osobní přístup k zákazníkům,
s nimiž jsme ve stálém kontaktu. Snažíme se flexibilně reagovat na jejich potřeby a splnit i specifické požadavky.

Snažíme se o neustálý rozvoj
Naším cílem je poskytovat komplexní služby v oblasti facility managementu na profesionální úrovni. Rozšiřujeme portfolio služeb, sledujeme nové trendy a dbáme na vysokou odbornost zaměstnanců.

Ochrana majetku

Naši klienti nám svěřují do správy svůj majetek, a proto je ochrana majetku klienta jedním z nejdůležitějších atributů naší práce. Pro případ vzniku škody na majetku jsme kryti pojištěním do výše 1 milion eur.

Naším primárním cílem je dokonale odvedená práce, kterou můžeme garantovat díky vybudovanému propracovanému systému kontroly kvality.