Staráme se o čistotu veřejných prostranství a poskytujeme profesionální úklidové a čisticí služby pro samosprávy. Poskytujeme také služby v oblasti odpadového hospodářství.

Komunální služby

 • péče o zeleň: údržba trávníků, sekání trávy, okopávání, odstraňování plevele, ořezávání keřů, ořezávání a kácení stromů, výsadba, závlaha
 • veřejně prospěšný úklid: zametání a čištění veřejných prostranství ručně a mechanicky, vyprazdňování košů na odpadky, zemní práce, splachování komunikací a veřejných prostranství, řešení havarijních stavů
 • nakládání s odpadem: sběr a přeprava odpadu, odvoz odpadu, vybírání organického a anorganického odpadu s následným odvozem na skládky, skládkování odpadu
 • údržba komunikace: čištění silnic a chodníků, čištění chodníků od žvýkaček, ořezávání a kácení stromů podél cest horolezeckou technikou
 • zimní údržba: odklízení sněhu za pomoci techniky i ručně, ruční a mechanizované rozbíjení ledu, posyp silnic a chodníků posypovým ekologickým materiálem, zprůchodnění kluzkých povrchů, odvoz sněhu, držení pohotovosti v zimních měsících

Odpadové hospodářství

 • Sběr odpadu
 • Separovaný sběr odpadů
 • Zneškodňování odpadů
 • Recyklace odpadů
 • Využití bio odpadů
 • Outsourcing