V rámci technické správy objektů zajišťujeme všechny podpůrné a vedlejší činnosti,
čímž přinášíme našim klientům výrazné úspory nákladů.

Osobní správa nemovitostí

 • příprava, uzavírání, kontrola a archivace smluv s nájemci a třetími osobami
 • zastupování na základě plné moci vůči třetím osobám
 • dohled nad průběhem a plněním smluv
 • změna, výpověď, zrušení nájemních smluv a jiných právních vztahů
 • vymáhání pohledávek
 • zajištění smlouvy na dodávky energií a vody

Technologické služby

 • elektroinstalace a servis elektrických zařízení
 • údržba osvětlení a nouzového osvětlení
 • údržba plynu, vody, kanalizace
 • vytápění, teplá užitková voda
 • údržba vzduchotechniky a klimatizace
 • servis výtahů a zdvižných zařízení
 • zajištění kontroly a údržby bezpečnostních systémů (EZS, EPS)
 • měření a kontrola MaR
 • kontrola a oprava protipožárního zabezpečení a sprinklerů
 • zajištění stavebních, zámečnických, instalatérských oprav
 • stolařské opravy a údržba nábytku

Reference

Reference