Stali sme sa členom Slovensko - rakúskej obchodnej komory

Stali sme sa členom Slovensko - rakúskej obchodnej komory

Slovensko - rakúska obchodná komora je združenie, ktoré svojou činnosťou podporuje rozvoj hospodárskych a spoločenských vzťahov medzi Slovenskom a Rakúskom. Rozhodli sme sa vstúpiť do komory, aby sme mohli budovať nové vzťahy s podnikateľskými subjektmi na pôde tejto prestížnej organizácie. Naším cieľom je stať sa členom, ktorý sa bude aktívne podieľať na podujatiach komory. Z našej rozvíjajúcej sa spolupráce máme radosť a bude nám cťou spoznávať ostatných členov, nadväzovať nové kontakty a využívať príležitosti, ktoré sa nám vďaka členstvu naskytnú.