SLOVCLEAN pomáha materskej škole pri zdravotníckom zariadení

SLOVCLEAN pomáha materskej škole pri zdravotníckom zariadení

Ako sponzor materskej školy sme sa rozhodli riešiť neľahkú finančnú situáciu v školstve, spríjemniť pobyt detí v nemocnicia uľahčiť náročnú prácu učiteliek. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli poskytnúť Materskej škole na Limbovej ulici Mikulášsky finančný dar v hodnote 500€.