Nové školiace centrum

Nové školiace centrum

V máji 2015 otvorí SLOVCLEAN nové, moderné školiace centrum. Bude slúžiť na zaškolenie nových pracovníkov, ako aj na preškolenie súčasného personálu vrátane manažmentu. Súčasťou nového školiaceho centra budú napríklad aj vzorky okien a podláh, na ktorých môžu zamestnanci trénovať rôzne techniky vrátane strojového umývania.

Veríme, že týmto krokom zvýšime kvalitu našich poskytovaných služieb, a tým aj spokojnosť našich klientov.