Monitorovací systém SMARTVIEW už aj v SLOVCLEANE

Monitorovací systém SMARTVIEW už aj v SLOVCLEANE

Od nového roka máme zavedený nástroj SMARTVIEW na mobilné monitorovanie a riadenie pracovníkov. Vďaka nemu budeme mať prehľad o pracovnom čase a činnostiach našich pracovníkov nielen my, ale najmä naši klienti. Využívaním tohto nástroja chceme dosiahnuť lepšiu výkonnosť našich zamestnancov a vyššiu spokojnosť našich klientov.

SmartView nám umožňuje:

  • monitorovať pracovný čas a dochádzku
  • kontrolovať dokončenie konkrétnych úloh
  • rýchlo identifikovať problémy a prijať nápravné opatrenia
  • sledovať najdôležitejší majetok a jeho údržbu
  • riadiť efektivitu čistenia orientovanú na výstup