SLOVCLEAN sa stal akciovou spoločnosťou

SLOVCLEAN sa stal akciovou spoločnosťou

Začiatkom roka došlo k transformácii obchodnej spoločnosti SLOVCLEAN s.r.o. na akciovú spoločnosť SLOVCLEAN a.s.