Naše nové akvizície

Naše nové akvizície

Radi by sme Vám predstavili spoločnosti, pre ktoré sme v tomto roku začali pracovať.

IKEA je naším novým klientom od júla 2017. Rozsah našej spolupráce zahŕňa zabezpečenie pravidelného interiérového a exteriérového čistenia a dennej služby vo všetkých verejne dostupných priestoroch. Poskytujeme aj hĺbkové čistenie kuchyne a výškové práce.

NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV patrí do nášho portfólia od augusta 2017. Je to náš prvý veľký projekt v oblasti zdravotníctva so špecializovanými pracoviskami - operačnými sálami. Ide o zavádzanie najvyšších štandardov v oblasti dezinfekčného čistenia a nakladania s nebezpečným odpadom, a pre nás je to obrovská výzva.

Slovclean ako lokálny partner konzorcia CEJS uspel v medzinárodnom tendri na zabezpečenie facility služieb pre spoločnosť AMAZON v regióne CEE s celkovou obsluhovanou výmerou objektov viac ako milión metrov štvorcových. Ide o kompletné zabezpečenie upratovacích prác a internú logistiku odpadov vrátane nakladania s nebezpečným odpadom, kompletnú letnú a zimnú údržbu exteriéru a manipulačné práce s vysokozdvižnými vozíkmi.

Všetky naše nové „výhry“ nás tešia a sú pre nás zároveň veľkým záväzkom poskytovať našim klientom maximálne profesionálne služby a byť pre našich klientov spoľahlivým partnerom.