Rok 2018 bol v znamení veľkých výziev

Rok 2018 bol v znamení veľkých výziev

Naša spoločnosť sa v uplynulom roku stala členom medzinárodného holdingu upratovacích spoločností CEJS. Ide o konzorcium upratovacích a facility manažment firiem, ktoré pôsobia v stredoeurópskom regióne. To sa môže pochváliť nielen ucelenou ponukou služieb, vynikajúcim know-how, ale aj veľmi silným finančným a personálnym zázemím. Konzorcium tvoria tri spoločnosti. Poľsko zastupuje firma ProCleaner, za Českú republiku je v konzorciu Hondl Global Services a Slovensko zastupuje práve naša spoločnosť. Holding ponúka na mieru pripravené riešenia, ktoré prinášajú nákladovo efektívne inovácie s prioritou bezpečnosti. Hlavným cieľom činnosti CEJS  je splniť požiadavky zákazníkov, udržať vysokú kvalitu poskytovaných služieb a zamestnancom vytvoriť priateľské a bezpečné pracovné prostredie.