126 klientov 2 308 objektov 1 891 354 m2

V roku 2018
sme pracovali pre
175 klientov

V roku 2018
sme sa starali spoločne o
2 338 objektov

V roku 2018
sme upratali plochy s rozlohou
2 281 628 m2

Stručná história spoločnosti

Vznikli sme v roku 2005 ako upratovacia firma. Na začiatku pre nás pracovalo 65 zamestnancov v jedinom office v Bratislave.

Zásadným rozvojom sme prešli v rokoch 
2005 - 2009, kedy sme rozšírili portfólio našich upratovacích služieb a naše pôsobenie z malých a stredných firiem aj na veľké výrobné a nevýrobné spoločnosti, verejný a štátny sektor.

V súčasnosti pre nás pracuje 1 976 pracovníkov, máme desať regionálnych zastúpení po celom Slovensku a poskytujeme komplexné služby v oblasti facility manažmentu vrátane upratovacích prác pre firmy a domácnosti, špeciálnych prác ako aj upratovanie hotelov.

Naša spoločnosť je členom Slovenskej asociácie facility managementu SAFM. Od roku 2018 sme taktiež členom medzinárodného konzorcia upratovacích a facility manažment firiem, ktoré pôsobia v stredoeurópskom regióne CEJS.

Hodnoty spoločnosti

Dôvera je náš najvyšší princíp
Najdôležitejšie atribúty našej práce sú dôvera, zodpovedný prístup a záruka maximálnej ochrany majetku, ktorý nám klienti zverujú do správy.

Vyznávame osobný prístup k zákazníkom,
s ktorými sme v stálom kontakte. Snažíme sa flexibilne reagovať na ich potreby a splniť aj špecifické požiadavky.

Usilujeme sa o neustály rozvoj
Naším cieľom je poskytovať komplexné upratovacie služby na profesionálnej úrovni. Rozširujeme portfólio služieb, sledujeme nové trendy a dbáme na vysokú odbornosť zamestnancov.

Ochrana majetku

Naši klienti nám zverujú do správy svoj majetok, a preto je ochrana majetku klienta jedným z najdôležitejších atribútov našej práce. Pre prípad vzniku škody na majetku sme krytí poistením do výšky 1 milión eur.

Naším primárnym cieľom je dokonalo odvedená práca, ktorú môžeme garantovať vďaka vybudovanému prepracovanému systému kontroly kvality.