Využívanie našich služieb vás odbremení od náročnej personálnej a administratívnej činnosti, dokáže vám ušetriť čas a finančné prostriedky.

Výhody pre hotel

 • finančné úspory a šetrenie času
 • flexibilné zabezpečenie optimálneho počtu kvalifikovaného personálu podľa sezónnosti
 • žiadne starosti s personálom (výber, fluktuácia, absencie a s tým spojená administratívna činnosť)
 • bezplatné zaškolenie zamestnancov podľa štandardov hotela
 • možnosť dennej supervízie naším zamestnancom
 • vaše náklady budú zodpovedať reálnemu počtu uprataných izieb a odpracovaným hodinám

Aké služby ponúkame

 • upratovanie izieb a apartmánov
 • upratovanie spoločných priestorov a wellness
 • zabezpečenie pomocných prác v hoteli
 • zabezpečenie pomocných prác v práčovni
 • stewarding: umývanie riadu a hĺbkové čistenie priestorov kuchyne
 • personálne zabezpečenie všetkých uvedených prác
  (chyžné, upratovačky, recepčné, čašníci)

Referencie

Referencie