V rámci technickej správy objektov zabezpečujeme všetky podporné a druhotné činnosti,
čím prinášame našim klientom výrazné úspory nákladov.

Osobná správa nehnuteľností

 • príprava, uzatváranie, kontrola a archivácia zmlúv s nájomcami a tretími osobami
 • zastupovanie na základe plnej moci voči tretím osobám
 • dohľad nad priebehom a plnením zmlúv
 • zmena, výpoveď, zrušenie nájomných zmlúv a iných právnych vzťahov
 • vymáhanie pohľadávok
 • zabezpečenie zmlúv na dodávky energií a vody

Technologické služby

 • elektroinštalácia a servis elektrických zariadení
 • údržba osvetlenia a núdzového osvetlenia
 • údržba plynu, vody, kanalizácie
 • vykurovanie, teplá úžitková voda
 • údržba vzduchotechniky a klimatizácie
 • servis výťahov a zdvíhacích zariadení
 • zabezpečenie kontroly a údržby bezpečnostných systémov (EZS, EPS)
 • meranie a kontrola MaR
 • kontrola a oprava protipožiarneho zabezpečenia a sprinklerov
 • zabezpečenie stavebných, zámočníckych, inštalatérskych opráv
 • stolárske opravy a údržba nábytku

Referencie

Referencie