Čo upratujeme

 • administratívne priestory a biznis centrá
 • kancelárie a obchodné priestory
 • priemyselné parky a výrobné haly
 • zdravotnícke zariadenia a nemocnice
 • logistické centrá a sklady
 • výstaviská
 • dopravné prostriedky vrátane lietadiel

PRAVIDELNÉ ČISTENIE A UPRATOVANIE

 • upratovanie objektov v pravidelne
  dohodnutých intervaloch a časoch
 • zabezpečenie pohotovostnej sily počas dňa
 • dodávanie a distribuovanie
  hygienických materiálov
 • starostlivosť o parkovacie plochy a exteriér

Špeciálne upratovacie práce

Naši odborne zdatní a vyškolení pracovníci vykonávajú celý rad špeciálnych čistiacich a upratovacích prác. Využívajú pritom najmodernejšie technológie,strojové vybavenie a čistiace prostriedky.

Kompletné čistenie objektov po stavebných a rekonštrukčných prácach

zber a odpratanie hrubých nečistôt, odstraňovanie zvyškov po stavebných a maliarskych prácach, zametanie a priemyselné vysávanie podláh, ručné a strojové umývanie podláh, utieranie povrchov na vlhko, umývanie okien, dverí, umývateľných stien a inventáru

Umývanie okien a sklenených častí

obojstranné umývanie sklenených výplní dosiahnuteľných zo zeme, umývanie rámov, kľučiek, vnútorných a vonkajších parapetov, obojstranné umývanie horizontálnych žalúzií

Čistenie okenných textílií a vertikálnych žalúzií

zvesenie, vypranie a zavesenie záclon a závesov, ultrazvukové čistenie vertikálnych žalúzií 

Strojové tepovanie kobercov, stoličiek, sedacích súprav suchou a mokrou metódou

mokré kotúčové tepovanie, mokré extrakčné tepovanie, tepovanie suchou penou. Hĺbkové tepovanie odstráni nežiaduci pach, prach, škvrny či roztoče

Výškové a horolezecké práce – umývanie okien a fasád, čistenie, montáž a údržbat echnológií

 • upratovacie a montážne práce vo výškach, čistenie sklenených povrchov výškových budov za pomoci horolezeckej techniky – všetky práce sú vykonávané skúsenými a vyškolenými pracovníkmi.
 • Novinka IONIC-SYSTEM – systém využívajúci ionizovanú vodu, ktorá lepšie viaže nečistoty. Pomocou špeciálnych kief a nadstavcov dokážeme umývať okná zo zeme až do výšky 20 metrov.

Nanášanie disperzií

ošetrovanie podláh nanášaním ochranných alebo antistatických polymérov, ktoré zabezpečujú dlhšiu životnosť podlahy, krajší vzhľad aj jednoduchšie čistenie

Ošetrovanie a kryštalizácia podláh z prírodného kameňa

Marble System – hĺbkové čistenie a odstránenie škvŕn z mramorových povrchov, ochrana proti mechanickému poškodeniu, zvýšenie protišmykových vlastností, vytvorenie vysokého lesku, následné jednoduché čistenie a ošetrovanie

Strojové čistenie exteriérových plôch od žuvačiek a iných nečistôt

ekologické čistenie povrchov a krytín všetkých druhov nezávisle od stupňa znečistenia pomocou čistiaceho stroja Walser Top Cleaner – odstraňuje žuvačky, decht, živice, oleje a ďalšie nečistoty rýchlo, hĺbkovo a hospodárne s minimálnou spotrebou vody

Odstraňovanie grafitov a ošetrovanie antigrafitovým náterom

čistenie fasád budov od hrubých nečistôt a grafitov pomocou čistiaceho stroja Walser Top Cleaner a následné odborné nanášanie antigrafitových náterov

Čistenie technológií suchým ľadom

otryskávanie pomocou suchého ľadu - revolučná metóda priemyselného čistenia, ktorá je alternatívou tradičných spôsobov priemyselného čistenia výrobných a technologických zariadení. Ide o vysoko ekologický, rýchly a efektívny spôsob čistenia

Upratovanie počas kultúrnych a športových podujatí

kompletné čistenie pred, počas a po skončení podujatí, odvoz a likvidácia odpadov

Strojové čistenie eskalátorov a travalátorov

profesionálne čistenie eskalátorov a travalátorov čistiacim strojom DUPLEX Escalator, ktorý bol špeciálne skonštruovaný na tento účel

Odvoz a likvidácia odpadov

nakladanie s odpadmi, odvoz odpadu, zber a preprava odpadov

Čistenie ťažkotonážnych automobilov pri výjazde zo staveniska na vozovku

čistenie znečistených častí nákladných automobilov vysokotlakovými strojmi

Čistenie lietadiel

pravidelné preletové čistenie, hĺkové čistenie interiérov, čiastkové a kompletné čistenie exteriéru lietadla

Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia

hubenie škodcov

Referencie

Referencie